VCA Basis

Praktisch

De basiseigenschappen van veiligheid worden toegelicht in deze cursus.

Duur

6 uur

Doelstelling

De basisinformatie wordt meegedeeld op het vlak van veiligheid en gezondheid. De wetgeving rond deze items wordt toegelicht, de belangrijkste werkprocedures worden bekeken, ….

Doelgroep

De opleiding is bestemd voor operationeel uitvoerend personeel van diverse bedrijven.