Nieuws

Studiedag Europese regelgeving i.v.m. LS-installaties in ziekenhuizen (HD 60364.7.710)

ATECON en Gregconsulting slaan de handen in elkaar voor de organisatie van deze studiedag aangaande de Europese regelgeving i.v.m. LS-installaties in ziekenhuizen.

De ervaring leert dat er nog altijd geen duidelijkheid bestaat omtrent het HD t.o.v. de T013. Bij deze studiedag willen wij die onduidelijkheid wegnemen.

Atecon wil snelle start nemen

Atecon is op 12/08/2015 verschenen in de nieuwsbrief van 'Made in Antwerpen'. Het bericht kan je hier nalezen.

Atecon is in de afgelopen weken officieel opgestart als keuringsorganisme voor elektrische controles. Het Antwerpse bedrijf kreeg daartoe de officiële erkenning door de FOD Dienst Organisme voor Elektrische controles.

Risico-analyses, technische controles, adviezen, EPC-certificaten, opleidingscursussen. Roger Vanheukelom en Kristof Wellens hebben sterke ambities en willen zich in die toch wel erg concurrentiële markt onderscheiden ten aanzien van enkele traditionele gevestigde waarden. Zij hebben daartoe in eerste instantie geïnvesteerd in  automatisatie en in bedrijfsprocessen.

ATECON behaalt erkenning als “Erkend Organisme”

15 juni 2015 is een belangrijke dag voor ATECON. Op deze dag heeft de Minister van Energie het Ministerieel Besluit goedgekeurd waardoor ATECON zijn erkenning van ‘Erkend Organisme voor de controle van elektrische installaties’ heeft behaald. Deze erkenning werd behaald volgens de voorschriften van artikel 275 van het A.R.E.I. (Algemeen Reglement op de Elektrische Installaties).

De publicatie hiervan in het Belgisch Staatsblad heeft plaats gevonden op 24.06.2015 met numac 2015011246. http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/welcome.pl

Wat betekent deze erkenning?

Verplichte dakisolatie vanaf 2015

Dakisolatie mag in geen enkele woning ontbreken. Het ontbreken van dakisolatie zal geleidelijk aan zwaarder doorwegen in de beoordeling van de woningkwaliteit. Een isolatiedikte van 15cm wordt warm aanbevolen. Meer is uiteraard ook goed. Op 1 januari 2015 gaat de dakisolatienorm in.

Waarom werd deze dakisolatienorm ingevoerd?

Aangezien er vastgesteld wordt dat dakisolatie nog veel te vaak ontbreekt, werd deze norm ingevoerd. Deze norm moet ertoe leiden dat elke zelfstandige woning, studio, appartement en eengezinswoningen over dakisolatie beschikken.

elektrische installatie, atecon

Risicoanalyse elektrische installaties

Het is ondertussen al meer dan 2 jaar geleden dat het KB van 04.12.2012 in verband met risicoanalyses op elektrische installaties is verschenen in het Staatsblad. De termijn die opgelegd werd om de risicoanalyse van oude elektrische installaties uit te voeren, is ondertussen achter de rug. Wat is nu juist een oude elektrische installatie en welke elektrische installaties vallen onder dit KB? 

Welke elektrische installaties vallen onder dit KB?

Elektrische installaties waar personeel wordt tewerkgesteld volgens art. 2 van de Wet op het Welzijn van 4.08.1996 (vroeger A.R.A.B. art. 28) vallen onder het KB van 4.12.2012 en dienen dus onderworpen te worden aan een risicoanalyse. Dit zijn zowel hoogspannings- als laagspanningsinstallaties.