Referenties

Atecon is een partner voor ons in het geven van de interne BA5 opleiding, deel elektriciteit. We appreciëren het professionalisme en de up to date technische kennis van de opleider.

Karolien Vandersteen, Training Manager

De risicoanalyse van onze elektrische installatie was duidelijk en gestructureerd opgemaakt. De risico’s werden goed uitgelegd aan de hand van foto’s zodat ons actieplan efficiënt kon opgemaakt worden.

Paul Valkeniers - Gedelegeerd bestuurder