BA5

Praktisch

De opleiding geeft toelichting hoe er veilig kan gewerkt worden aan elektrische installaties door vakbekwame personen.

Duur

2 dagen

Doelstelling

Iedere werknemer mag slechts uitvoeren waarvoor hij is opgeleid, zegt de wetgeving (KB 04.08.1996 – Welzijnswet). De belangrijkste elementen uit het AREI worden toegelicht. De nadruk wordt gelegd op veiligheid bij werkzaamheden aan elektrische hoog- en laagspanningsinstallaties.

Doelgroep

De opleiding is bedoeld voor elke werknemer die voldoende elektrische kennis bezit, bepaalde taken te vervullen heeft en die verantwoordelijkheid heeft op elektrisch gebied binnen de onderneming.