BA4-geschoolden

Praktisch

De opleiding geeft toelichting hoe er veilig kan gewerkt worden aan elektrische installaties door werknemers die elektrisch geschoold zijn.

Duur

1 dag

Doelstelling

Iedere werknemer mag slechts uitvoeren waarvoor hij is opgeleid, zegt de wetgeving (KB 04.08.1996 – Welzijnswet). De basiselementen van elektriciteit komen aan bod. Daarnaast worden de veiligheidsaspecten waarmee er rekening moet gehouden worden uitgelicht. Dit zowel voor werkzaamheden aan als in de omgeving van elektrische installaties.

Doelgroep

De opleiding is bedoeld voor elke werknemer die opdrachten krijgt waarbij hij of zij in aanraking komt met elektrische installaties en die op zijn minst de basisprincipes van elektriciteit kent.