Risicoanalyse elektrische installaties

Risicoanalyse elektrische installaties

Het is ondertussen al meer dan 2 jaar geleden dat het KB van 04.12.2012 in verband met risicoanalyses op elektrische installaties is verschenen in het Staatsblad. De termijn die opgelegd werd om de risicoanalyse van oude elektrische installaties uit te voeren, is ondertussen achter de rug. Wat is nu juist een oude elektrische installatie en welke elektrische installaties vallen onder dit KB? 

Welke elektrische installaties vallen onder dit KB?

Elektrische installaties waar personeel wordt tewerkgesteld volgens art. 2 van de Wet op het Welzijn van 4.08.1996 (vroeger A.R.A.B. art. 28) vallen onder het KB van 4.12.2012 en dienen dus onderworpen te worden aan een risicoanalyse. Dit zijn zowel hoogspannings- als laagspanningsinstallaties.

Wat is een oude elektrische installatie?

Een oude elektrische installatie is een installatie die aangelegd werd voor 01.10.1981 of 01.01.1983. Het verschil zit hem in de aanwezigheid van BA4 en/of BA5 personeel op de werkvloer. Installaties waar geen BA4 en/of BA5 personeel aanwezig is, zijn semi-industriële installaties die volgens art. 87 van het A.R.E.I. (Algemeen Reglement op de Elektrische Installaties) de regels van huishoudelijke installaties moeten volgen. Een afwijking hierop is mogelijk. Indien de schema’s van de elektrische installatie zijn goedgekeurd door een erkend organisme vóór de aanleg van de installatie, mogen de regels van industriële

installaties gevolgd worden. Deze regels volgens art. 88 van het A.R.E.I. zijn ook te volgen indien er gekwalificeerd personeel (BA4/BA5) aanwezig is. Dan is de datum van 01.01.1983 van belang om van een oude elektrische installatie te spreken.

Wanneer deze risicoanalyse uit te voeren?

Deze oude elektrische installaties moesten dus een risicoanalyse hebben ondergaan vóór 31.12.2014. Bent u hiermee nog niet klaar? Dan kan u nog steeds starten met het opmaken van de risicoanalyse zodat ongevallen en brand kan voorkomen worden. Ook nieuwe installaties, aangelegd na 01.10.1981 en 01.01.1983 moeten onderworpen worden aan een risicoanalyse. Zo kan er nagegaan worden of de stand der techniek is gevolgd en alle werknemers wel veilig kunnen werken met de aanwezig elektrische installatie.

Hebt u hulp nodig bij het opmaken van de risicoanalyse van uw elektrische installatie? Of wil je advies aangaande uw elektrische installatie? Neem dan vrijblijvend contact op met ons. 

Meer nieuws