Verplichte dakisolatie vanaf 2015

Verplichte dakisolatie vanaf 2015

Dakisolatie mag in geen enkele woning ontbreken. Het ontbreken van dakisolatie zal geleidelijk aan zwaarder doorwegen in de beoordeling van de woningkwaliteit. Een isolatiedikte van 15cm wordt warm aanbevolen. Meer is uiteraard ook goed. Op 1 januari 2015 gaat de dakisolatienorm in.

Waarom werd deze dakisolatienorm ingevoerd?

Aangezien er vastgesteld wordt dat dakisolatie nog veel te vaak ontbreekt, werd deze norm ingevoerd. Deze norm moet ertoe leiden dat elke zelfstandige woning, studio, appartement en eengezinswoningen over dakisolatie beschikken.

Termijn van vijf jaar

De eigenaars van zowat 400.000 Vlaamse woningen die nog niet over dakisolatie beschikken, krijgen nog vijf jaar tijd om dit te doen. Het gaat hierbij vooral om woningen die gebouwd werden voor 2006. In 2015 gaat het over een beperkt aantal strafpunten, maar vanaf 2020 worden vijftien strafpunten toegekend als het dak niet genoeg geïsoleerd is, waardoor de woning ongeschikt kan worden verklaard. De eigenaars of huurders worden daarom niet uit het huis gezet, maar dienen het dak dan met spoed te isoleren om de woning terug geschikt te maken.

Gefaseerde invoering

Er wordt met een gefaseerde invoering gewerkt. Dit wil zeggen dat het ontbreken van dakisolatie geleidelijk aan zwaarder zal doorwegen in de beoordeling van de woningkwaliteit. Dit alles is afhankelijk van de R-waarde. Dit is de thermische weerstand of warmteweerstand en wordt bepaald door de thermische geleidbaarheid en de dikte van de laag. Voor de strafpunten wordt rekening gehouden met daken kleiner dan en groter dan 16m².

  Strafpunten voor R waarde lager dan 0,75 m²K/W
Periode Kleiner dan 16m² Groter dan 16m²
1/01/2015 t.e.m. 31/12/2017 1 3
1/01/2018 t.e.m. 31/12/2019 3 9
Vanaf 1/01/2020 9 15

Alternatieven mogelijk

Een geïsoleerde zoldervloer bij onverwarmde en onbewoonde zolder, wordt als een geïsoleerd dak beschouwd. Het bijkomende voordeel is dat het minder kostelijk is dan je dak te isoleren. Je bespaart namelijk op het isolatiemateriaal en de plaatsing.

Appartementen

Als het dak van een appartementsgebouw niet voldoet aan de vastgelegde minimumnorm, zullen alle appartementen in het gebouw vanaf 1 januari 2015 evenveel strafpunten krijgen. Het dak is immers een gemeenschappelijk deel van het appartementsgebouw en gebreken aan de gemeenschappelijke delen worden doorgerekend aan alle woningen in het gebouw.

Vaststelling

Het vaststellen van het al of niet aanwezig zijn van isolatie kan je op een aantal verschillende manieren doen. Dit kan door het uitvoeren van een destructieve proef of een thermografisch onderzoek. Via een destructieve proef wordt een gat geboord en kan alzo de aanwezigheid van isolatie vastgesteld worden. Een thermografisch camera werkt op het principe van infraroodstraling. Hiermee kunnen koude of warme plekken vastgesteld worden. De aan- of afwezigheid van isolatie kan hiermee dus ook worden bepaald.

Energiescore

Het dak is een grote verliesfactor van warmte indien er geen isolatie aanwezig is. Het ontbreken van dakisolatie heeft dus een nefaste invloed op de energiescore die op het EPC (energieprestatiecertifcaat) wordt vermeld. Indien je isolatie aanbrengt aan je dak, muren of andere werken uitvoert die een verbetering hebben op het energieprestatiepeil, kan je een EPC-deskundige laten langskomen om een nieuw EPC op te maken. Vraag je afspraak aan via onze website.

Meer nieuws