Risico-analyses

Sinds de Wet op het Welzijn (KB 4/08/1996) gepubliceerd is, is het begrip risicoanalyse de welzijnswereld binnen getreden. De laatste jaren zijn er heel wat verplichte risicoanalyses bijgekomen dewelke in verschillende Koninklijke Besluiten zijn opgenomen.

Voor de uitvoering van deze risicoanalyses is kennis van het vakgebied een vereiste om deze tot een goed einde te kunnen brengen. ATECON kan uw partner zijn om deze risicoanalyses mee op te bouwen.